در گزینه های داخلی همه چیز عادی است ... اما...همچنانکه...

در گزینه های داخلی همه چیز عادی است ...

اما ...

همچنانکه ...

 

 

1 / تکنیک اثبات خود با روش زیر سوال بردن دولت پیشین

2 / تکنیک بیان ناقص واقعیت ها مانند دریافت خزانه ی خالی

3 / تلاش برای بسط عدالت اجتماعی و یاری رسانی به اقشار آسیب پذیر با توزیع رایگان کالا

4 /  تزریق نقدینگی به حساب بخش قابل توجهی از گروه هدف در اقدام جهت بسط عدالت اجتماعی

5 / غافلگیری در برف بی سابقه و پیامدهای مشکل زا مانند قطع گاز و برق و...

6 /  در نظر نگرفتن ثروتمند بودن به عنوان یک گزاره ی تاثیرگذار در انتخاب وزیر

7 /  استفاده ی ابزاری از مبحث مفسدان کلان اقتصادی در سخنرانی تریبون کشوری

8 /  بی توجهی به امکان جریحه دار شدن مخالفین منطقی ، از نامگذاری مخالفین غیر منطقی با اهرم تعمیم 

9 /  علاقه ی به حفظ و استفاده از عناصر چند شغله و حاشیه ساز در کابینه و پرهیز از طرد آنان

10 / بی توجهی به فرهنگ و ارزش های انقلابی و رخداد های ضد هنجارهای اسلامی 

11 / اختلاف با مجلس محترم شورای اسلامی بر سر روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تمامیت طلبی دولت در این زمینه

12/ کنار گذاشتن تیم پیشین و روی کار آوردن همکاران همفکر و همسو

13 / اقدام خلاف شرع و قانون در توهین و دروغگو خواندن رییس جمهور قانونی کشور

 

پیشدرآمد :

بسیاری از رفتارهای سیاسی – اجرایی دولتهای متفاوت و زاویه دار نسبت به دولت پیشین ، دارای تکنیک و  فرایندی یکسان می باشد که در تحلیل کلان آنها ، دو نکته دارای جایگاه ویژه ای می باشد :

الف : هواداران دولت متفاوت و بر سرکار ،  که  در دوران دولت پیشین ، به این تکنیک ها و فرایندها اعتراض داشتند ، در صورت تایید عملکرد دولت متفاوت و بر سرکار  ،  عملا به خطای استراتژیک خود در فهم اقدامات دولت پیشین و اعتراض به آن  اعتراف می نمایند اگرچه هوای نفس ، مجال تصریح به خطا را از آنان سلب نماید

ب : هواداران دولت پیشین که  در دوران دولت مطلوبشان ، به این تکنیک ها و فرایندها  اعتراضی نداشتند ، در دولت متفاوت و برسرکار ، حق اعتراض به این تکنیک ها و فرایندها  را ندارند

بنا بر این

تقریبا همه ی آنچه در دولت های متفاوت و زاویه دار نسبت به دولت پیشین ، رخ می دهد ، عادی است

 اما هواداران دولت متفاوت در این عملکرد  ، به خطای خود در اعتراض به این عملکرد در دولت پیشین ، اعتراف می نمایند

همچنانکه هواداران دولت پیشین در این عملکرد ،  حق اعتراض ندارند

 

برخی رفتارهای سیاسی – اجرایی دولت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در حدود 6 ماه اول

1 / تکنیک اثبات خود از روش زیر سوال بردن دولت پیشین که ریاست محترم جمهور ، در حدود 6 ماه اول ، گاهی تحت پوشش پیام انتخابات 24 خرداد  و گاهی بصورت مستقیم ،  چندین بار در اظهاراتی مانند گزارش 100 روزه و سخنرانی 22 بهمن 1392 ، از طریق مقایسه ی وضعیت موجود با وضعیت پیشین ، بکار بستند ، عادی است

اما هواداران تایید کننده ی این تکنیک در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به زیر سوال رفتن بی عملی های دولت های هفتم و هشتم و عملکرد دولت پنجم و ششم ، توسط دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه ها و سخنرانی ها و مناظره ها و ... می باشند

همچنانکه افرادی که به عملکرد ریاست جمهور محترم پیشین در زیر سوال بردن کلیت دولتهای قبل ، جهت اثبات صحت اقدامات دولت نهم و دهم ، اعتراضی ابراز نداشتند ،  اکنون حق اعتراض به استفاده از این تکنیک توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تا پایان 4 سال ( و شاید 8 سال ) را ندارند

 

2 / استفاده ی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی ، از تکنیک بیان ناقص واقعیت ها مانند دریافت خزانه ی خالی ( بدون در نظر گرفتن هراس آفرینی در داخل و طمع افروزی در بیگانگان ) عادی است

توضیح : مجلس محترم شورای اسلامی ، برای اولین بار ، در بودجه ی سال 1392 ،  تنها با تصویب بودجه ی 5 ماهه ، موافقت نمود که دولت دهم برابر اختیارات قانونی ، تمامی آن را هزینه نمود لذا از دولت یازدهم که  خود را بهره مند از مزیت استفاده ازتیم اقتصادی دولت های پنجم تا هشتم معرفی نمود ، انتظار می رفت که پیش از بکار بستن آنچه مخالفین آن را  برخوردهای داس دار نامیدند و حتی پیش از کنکاش برای انتخاب نامزدهای وزارت  بعضا حاشیه دار، از تجارب کارشناسان همسو ، استفاده می نمود و بودجه ی تا پایان سال را به مجلس تقدیم می نمود

اما هواداران تایید کننده ی این تکنیک در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به تکنیک بیان ناقص واقعیت ها مانند بیان فایده های استفاده از نیروهای تازه نفس در عرصه ی اجرا بدون اشاره به آسیب های کنار گذاشتن یکباره ی تمام تجارب پیشینیان توسط دکتر محمود احمدی نژاد می باشند

همچنانکه افرادی که به عملکرد ریاست جمهور محترم پیشین در بیان ناقص برخی واقعیت ها  ، اعتراضی ابراز نداشتند ،  اکنون حق اعتراض به استفاده از این تکنیک توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تا پایان 4 سال ( و شاید 8 سال ) را ندارند

 

3 / اقدام دولت یازدهم در تلاش برای بسط عدالت اجتماعی و یاری رسانی به اقشار آسیب پذیر با توزیع رایگان سبد کالا ، عادی است

توضیح : سبدکالا اگرچه مشکلات عدیده ای را در سطح کشور برای برخی مردم دوست داشتنی ایران ( و همچنین دلخوری برخی از افرادی که از دستیابی به آن محروم شدند و خود را دارای استحقاق دریافت آن می دانستند ) فراهم ساخت ولی از این جهت که تورم زایی نداشت ، قابل تحسین بود و شجاعت دولت در این اقدام مثبت  بدون توجه به جوسازی هایی مانند خیز زودهنگام  برای انتخابات آینده ی مجلس یا استفاده از روش های پوپولیستی ( عوام فریبی ) قابل تقدیر می باشد

اما هواداران تایید کننده ی این اقدام در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به دولت دهم به بهانه ی  نادیده گرفته شدن کرامت انسانی در مرحله ی اول هدفمندی یارانه ها و وارد آوردن اتهاماتی مانند کمیته ی امدادی اداره کردن کشور و توزیع فقر و ... می باشند

همچنانکه افرادی که ایرادهای پیش آمده در نوبت های آغازین توزیع یارانه را با استدلال های صحیحی مانند ناقص بودن سیستم مرکزی اطلاعات درآمد ها و دارایی ها در کشور ، پاسخ دادند ، امروز حق بزرگنمایی صف ها و دست نیافته ها به سبد کالا و نسبت های غیر واقعی از فوت افراد در صف دریافت را  ، ندارند

 

4 /اقدام دولت یازدهم در تزریق نقدینگی با  واریز 250 هزار تومان در بهمن 1392 به حساب 500 هزار بازنشسته ( که بخش قابل توجهی از گروه هدف در اقدام جهت بسط عدالت اجتماعی را تشکیل می دهند )عادی است

توضیح : مبلغ تزریق نقدینگی در یک نوبت واریزی ، بیش از معادل یک نوبت توزیع یارانه به حدود دو میلیون و هفتصد هزار یارانه بگیر می باشد

اما هواداران تایید کننده ی این اقدام در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به دولت دهم به بهانه ی  تورم زا بودن هر نوع توزیع نقدینگی در مرحله ی اول هدفمندی یارانه ها ، می باشند

همچنانکه افرادی که تورم زا بودن تزریق نقدینگی در پرداخت یارانه  را قابل تحمل می دانستند ، به این اقدام دولت یازدهم اعتراضی نباید داشته باشند

 

5 / غافلگیری دولت یازدهم در برف بی سابقه و پیامدهای مشکل زا مانند قطع گاز و برق و ... عادی است

توضیح : گویا تقدیر هر دولتی شده است که در سال اول با غافلگیری به استقبال برف غیرمنتظره برود ( همچنانکه در سال اول دولت نهم این موضوع رخ داد و دکتر محمود احمدی نژاد با سفر و ماندن به استان آسیب دیده ، کادر اجرایی را وادار به تسریع و بهینه سازی اقدامات اجرایی نمود ) تا در بحران های طبیعی بعدی ، غافلگیر نشود

اما هواداران تایید کننده ی قصور و نه تقصیر در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به دولت نهم به بهانه ی تقصیر در پیش بینی ، می باشند

همچنانکه افرادی که غافلگیرانه بودن را عذر موجهی برای دولت نهم دانستند ، به غافلگیر شدن دولت یازدهم اعتراضی نباید داشته باشند

 

6 /  در نظر نگرفتن ثروتمند بودن به عنوان یک گزاره ی تاثیرگذار در انتخاب وزیر در دولت یازدهم ، عادی است

اما هواداران تایید کننده ی انتخاب وزیر محترم آقای نعمت زاده توسط حجت الاسلام دکتر روحانی ، معترف به خطای خود در اعتراض به دکتر احمدی نژاد جهت در نظر نگرفتن ثروتمند بودن به عنوان یک گزاره ی تاثیرگذار در انتخاب وزیر ، می باشند

همچنانکه افرادی که توجه دکتر احمدی نژاد  به توانمندی های وزیر محترم آقای محصولی را مهم تر از توجه به ثروتمند بودن ایشان می دانستند ، به توجه حجت الاسلام دکتر روحانی  به توانمندی های وزیر محترم بجای توجه به ثروتمند بودن ایشان ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

7 /  استفاده ی ابزاری ریاست محترم جمهور دولت یازدهم از مبحث مفسدان کلان اقتصادی در سخنرانی تریبون کشوری در راهپیمایی 22 بهمن عادی است

اما هواداران تایید کننده ی استفاده ی ابزاری از مبحث مفسدان کلان اقتصادی در دولت یازدهم ، معترف به خطای خود در اعتراض به دکتر احمدی نژاد جهت استفاده ی ابزاری از مبحث مفسدان کلان اقتصادی ، می باشند

همچنانکه افرادی که به استفاده ی ابزاری دولت نهم و دهم  از مبحث مفسدان کلان اقتصادی اعتراضی نداشتند ، به استفاده ی ابزاری حجت الاسلام دکتر روحانی از مبحث مفسدان کلان اقتصادی ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

8 /  بی توجهی ریاست محترم جمهور دولت یازدهم به امکان جریحه دار شدن مخالفین منطقی ، از نامگذاری مخالفین غیر منطقی با اهرم تعمیم و برداشت نامطلوب از توصیف مخالفان ، عادی است

توضیح : حجت الاسلام دکتر روحانی در جمع هواداران خود ، برخی مخالفین را معدودی بی سواد خواند که رسانه های آلوده با اهرم تعمیم ، همه ی مخالفین را به بی سوادی متهم یا منتسب ساختند

اما هواداران تایید کننده ی استفاده ی حجت الاسلام دکتر روحانی از واژه ی معدودی بی سواد ، معترف به خطای خود در اعتراض به کاربرد برخی واژه ها در سخنرانی دکتر احمدی نژاد در جشن پیروزی انتخابات دهم ، می باشند

همچنانکه افرادی که به استفاده ی دکتر احمدی نژاد از واژه های خس و خاشاک در تبیین مخالفین دور از انصاف ، اعتراضی نداشتند ، به استفاده ی حجت الاسلام دکتر روحانی از برخی واژه ها در جمع هواداران خود جهت تبیین مخالفین دور از انصاف ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

9 / علاقه ی ریاست محترم جمهور دولت یازدهم به حفظ و استفاده از عناصر چند شغله و حاشیه ساز در کابینه و پرهیز از طرد آنان ، عادی است

اما هواداران تایید کننده ی اقدام دولت یازدهم در حفظ و استفاده از آقایان نجفی و ترکان ، معترف به خطای خود در اعتراض به استفاده از عناصر چند شغله و حاشیه ساز در کابینه نهم و دهم  و پرهیز از طرد آنان ، می باشند

همچنانکه افرادی که  به اقدام دولت نهم و دهم در حفظ و استفاده از آقایان مشایی و بقایی اعتراضی نداشتند ، به علاقه ی ریاست محترم جمهور دولت یازدهم به حفظ و استفاده از عناصر چند شغله و حاشیه ساز در کابینه و پرهیز از طرد آنان ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

10 / بی توجهی دولت یازدهم  به فرهنگ و ارزش های انقلابی و رخداد های ضد هنجارهای اسلامی  ، عادی است

توضیح : ناچیز بودن مبلغ تخصیص یافته برای فرهنگ و ارزش های انقلابی – اسلامی   در بودجه ی پیشنهادی دولت جهت سال 1393 بحدی غیر قابل گذشت بود که برای اولین بار اعتراض ریاست محترم مجلس شورای اسلامی  را نیز در پی داشت البته از آغاز انقلاب هیچکدام از روسای کابینه نتوانستند یا نخواستند به فرهنگ و ارزش های اسلامی اهتمام ورزند و تمام کابینه های از دولت پنجم تا دهم ، در این گزینه ، مورد اعتراض و سرزنش  مقام معظم رهبری حفظه الله قرار گرفته اند

اما هواداران تایید کننده ی  دولت یازدهم در گزینه ی فرهنگ و ارزش های اسلامی  ، معترف به خطای خود در اعتراض به رخداد های ضد هنجارهای اسلامی  در کابینه نهم و دهم  ، می باشند

همچنانکه افرادی که به روش دولت نهم و دهم نسبت به فرهنگ و ارزش های انقلابی اعتراضی نداشتند ، به رخداد های ضد هنجارهای اسلامی  در دولت یازدهم ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

11 / اختلاف دولت یازدهم با مجلس محترم شورای اسلامی بر سر روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و تمامیت طلبی دولت در این زمینه ، عادی است

توضیح : دولت دهم درباره ی طرح هدفمندی یارانه ها به دو نکته پافشاری داشت ، اولا فرابودجه ای باشد و در قالب بودجه ی سالیانه ، اجرایی نگردد ؛ ثانیا فراگیری عمومی نداشته باشد و صرفا در اختیار گروه هدف قرار گیرد که نمایندگان مردم در مجلس محترم شورای اسلامی در هر دو زمینه دست دولت را بستند

اما هواداران تایید کننده ی دولت یازدهم در تمامیت طلبی در روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، معترف به خطای خود در در اعتراض به طرح خوشه ای دولت دهم و خودکامه خواندن دکتر احمدی نژاد در برابر مجلس شورای اسلامی ، می باشند

همچنانکه افرادی که به اختلاف دولت دهم با مجلس محترم شورای اسلامی بر سر روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اعتراضی نداشتند ، به  اختلاف دولت یازدهم با مجلس محترم شورای اسلامی بر سر روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

12/ اقدام دولت یازدهم که در پرتو شعار تفاوت با دولت پیشین ، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را جلب نمود ، در زمینه ی کنار گذاشتن تیم پیشین و روی کار آوردن همکاران همفکر و همسو ، عادی است

توضیح : زمانی که دولتی با انتقاد از رویه ی پیشین ، موفق به کسب اعتماد مردم می شود ( دولت متفاوت ) حق دارد ( بلکه الزام دارد ) کادر تصمیم گیرنده و اجرایی را جهت عمل به خواسته های قانونی رای دهندگان ، همسو گرداند و افراد غیرهمسو را از مناصب تصمیم گیری و اجرایی حذف نماید همچنانکه دولت هفتم بعلت حذف حجت الاسلام پورمحمدی ( وزیر محترم دادگستری دولت یازدهم ) از وزارت اطلاعات ، مورد تحسین رای سازان قرار گرفت و بعلت ابقاء مرحوم دکتر حبیبی در جایگاه معاون اولی ، مورد سرزنش دفتر تحکیم وحدت قرار گرفت

اما هواداران تایید کننده ی دولت یازدهم در زمینه ی کنار گذاشتن تیم پیشین و روی کار آوردن همکاران همفکر و همسو ، معترف به خطای خود در اعتراض به حذف تمامی وزیران دولت های پیشین در کابینه نهم ، می باشند

همچنانکه افرادی که به روش دولت نهم در زمینه ی کنار گذاشتن تیم پیشین اعتراضی نداشتند ، به روی کار آوردن همکاران همفکر و همسو در دولت یازدهم ، اعتراضی نباید داشته باشند

 

13 / اقدام خلاف شرع و قانون برخی جریانات و رسانه ها و افراد بی انصاف ، در توهین و  دروغگو خواندن رییس جمهور قانونی کشور که مورد حمایت اکثریت رای دهندگان قرار گرفته است و از پشتوانه ی تنفیذ ولایت فقیه برخوردار است ؛ همیشه غیر عادی است و همواره غیر عادی خواهد ماند

اما هواداران دولت نهم و دولت دهم و دولت یازدهم  که به یاوه سرایان دیروز اجازه ی توهین به ریاست محترم جمهور دولت نهم و دهم و دروغگو خواندن دکتر محمود احمدی نژاد را ندادند

همچنان به یاوه سرایان بعدی نیز اجازه ی توهین به ریاست محترم جمهور دولت یازدهم و دروغگو خواندن حجت الاسلام دکتر حسن روحانی را نخواهند داد

 

 

البته آنان که با در نظر گرفتن واقعیتهای کشور و توان اجرایی دولت نهم و دهم و همچنین با در نظر گرفتن مصالح نظام  ، منصفانه ، انتقاد خویش نسبت به تقصیر ها را ، ابراز داشتند ،

اکنون نیز می توانند با در نظر گرفتن واقعیتهای کشور و توان اجرایی دولت یازدهم و همچنین با در نظر گرفتن مصالح نظام  ، منصفانه ، انتقاد خویش نسبت به تقصیر ها را ، ابراز دارند

اما گفتار ها و رفتارهایی بدون پیشینه مانند برخی از آنچه در سفر نیویورک رخ داد ، اظهارات سیاسی نسنجیده مانند مردی که هولوکاست را انکار می کرد رفت یا ضعیف جلوه دادن سیستم دفاعی در برابر تکنولوژن نظامی آمریکا ، اگرچه قصور است ولی قابل تایید نیست

همچنانکه اقداماتی بدون پیشینه  مانند خودداری از تعطیلی بین التعطیلین و پایبندی به پنهان نگه داشتن آنچه دولت نباید اعلام کند و ...  قابل تحسین است

 

و سخن پایانی اینکه :

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای حفظه الله : دولت چند ماهی بیش نیست که مسئولیت را به عهده گرفته است ، باید به مسئولان فرصت داده شود که کارها را با قدرت به پیش ببرند ضمن اینکه منتقدین باید در قبال دولت ، با شرح صدر برخورد نمایند  19/11/1392

والسلام

از دریافت نظریات انتقادی – پیشنهادی – تحقیقی – تکمیلی ، خوشحال خواهم شد

محمد اسلامپور

03/12/1392

/ 0 نظر / 33 بازدید